Reklaamvideo on ettevõtte võimalusi tutvustav video. See annab ülevaate ettevõtte toodetest ja teenustest, edastab olulisemad turundussõnumid ning toob välja peamised konkurentsieelised. Videoreklaam on võrreldes tekstreklaamiga informatiivsem. Professionaalne ja efektne reklaamklipp saab palju positiivset tähelepanu, mistõttu on kvaliteetse reklaamvideo tegemine eriti tähtis.

Reklaamvideos saab kasutada erinevaid elemente, näiteks klientide soovitusi, õhuvõtteid, slideri võtteid, tekstide pealelugemist ning animatsiooni ja 3D graafikat. Võimaluste hulk on suur, seega Sinu ettevõttele kõige sobivama variandi selgitame välja vestluse käigus.

fototöötlus

Kuidas reklaamvideo Teid aitab?

  • Tõstab ettevõtte imagot ja usaldusväärsust
  • Annab ülevaade teenusest või tootest
  • Efektiivsed esitlused
  • Aitab uurendada müüki

«Mälestuste taastamine ja loomine»

Võtke meiega ühendust